Πόσο χρονών είμαι - Υπολογιστής ηλικίας: Υπολογίστε την ηλικία σε χρόνια, μήνες, εβδομάδες, ημέρες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα